لیست خطوط موجود سیماشرق

تاريخ ثبت : ۱۱ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۰ و ۵۶ دقیقه

قیمت

شماره

ردیف

1500000

30003415

1

1550000

30003425

2

1450000

30005243

3

1450000

30005798

4

1450000

30006295

5

1450000

30005940

6

1450000

30005275

7

1450000

30005940

8

1650000

30003450

9

1450000

30005795

10

1550000

30003453

11

1550000

30003463

12

1450000

30005790

13

1600000

30005780

14

1450000

30005935

15

1600000

30005358

16

1450000

30006370

17

1450000

30007356

18

1450000

30007365

19

1450000

30006380

20

1450000

30006895

21

1500000

30005230

22

1450000

30002785

23

1550000

30006205

24

1500000

30006278

25

1450000

30005290

26

1500000

30006836

27

1450000

30005975

28

1450000

30002715

29

1800000

30005256

30

150000

30008019191919

31

100000

30008019202020

32

5000000

30007073

33

500000

3000707300

34

35000

30009900908516

35

35000

30009900908686

36

35000

30009900903755

37

35000

30009900903043

38

35000

30009900907764

39

35000

30009900908778

40

35000

30009900904433

41

35000

30009900908454

42

35000

30009900901773

43

35000

30009900903312

44

 

ادعای اولین را نداریم چون ثابت كرديم در بهترین بودن رقیب نداریم

اصول بنیادی سیماشرق:

خدمات با احترام 28 ساعته(12*31*28)

12 ماه سال 31روزه بجای 24 ساعت 28 ساعت خدمت دارید ؟؟؟؟

همیشه حق با مشترک است زیرا:

مشتری در سیماشرق واژه ای ناشناخته است که بجای آن مشترک عنوان میشود و در همه حال باسیماشرق شریک است

سیماشرق بین کوچکترین و بزرگترین مشترک خود تفاوتی نمیگذارد

خدمات برای همه مشترکان سیماشرق برابر تعهدات بصورت 28 ساعته انجام میگیرد

ثبات شماره های ارتباطی و آدرس سیماشرق همیشه یک اصل ماندگار است

     تماس با ما : 8821600-(98513+)      نمابر 8388191-(98513+)

ارتباط از طریق تلگرامsimasharhco@

09394537158

دقت نمائید تماس آزاد فقط از ساعت 1700 الی 1800برای مشتریان جدید مجاز میباشد